Warunki uczestnictwa

W MEMOSVIT firma (lub prywatny przedsiębiorca) o profilu powiązanym z
Branżą artykułów żałobnych
Obróbką kamienia
Branżą usług rytualnych
Branżą pogrzebową

 

 

Podmiot pragnący wziąć udział w wystawie musi wypełnić formularz (wniosek) o udział. Wypełniając formularz uczestnictwa, Wystawca wskazuje potrzebną wielkość powierzchni do udziału w wystawie.

Standardowo wyposażone stojisko

Koszt stoiska o powierzchni co najmniej 6 mkw. czynsz zawiera:
Stolik - 1 szt.
Krzesło - 2 szt.
Koszna śmieci - 1 szt.
Dywan
Fryz jest jednokolorowy
WZIĄĆ UDZIAŁ

Procedura rejestracji i płatności

 

 

Zgłoszenie

Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego w ciągu dwóch dni roboczych kierownik wystawy wysyła Wystawcy projekt umowy, w tym fakturę do zapłaty.

Umowa

Opłata za uczestnictwo jest uiszczana z góry w terminach określonych w umowie.

Przedpłata

Wystawca do standardowego wyposażenia może dobrać wyposażenie dodatkowe (stoły, krzesła, stojaki, szafki itp.). Lista wyposażenia dodatkowego przekazywana jest Wystawcy przy rejestracji uczestnictwa.

Wystawa

Jednego z dni otwarcia wystawy odbędzie się uroczysty bankiet z okazji otwarcia wystawy, na którym uczestnicy będą mogli spotkać się w nieformalnej atmosferze.

WZIĄĆ UDZIAŁ