Operacja wystawy dla uczestników

 

Czas trwania wystawy w celu prezentacji produktów: 3 dni.

 

Na dzień przed rozpoczęciem wystawy wystawcy zobowiązani są do:

  1. przejścia rejestracji;
  2. przyniesienia eksponatów na swoje stoiska;
  3. ustawienia eksponatów, przygotowania stoisk do prezentacji.
Rozmieszczenie eksponatów
10 listopada 2020 r
od 9:00 do 19:00
Oficjalne otwarcie
11 listopada 2020 r
12:00

 

Prace wystawiennicze dla wystawców

Dzień pracy wystawy Czas pracy wystawy
11 listopada 2020 r od 9:00 do 18:00
12 listopada 2020 r od 9:00 do 18:00
13 listopada 2020 r od 9:00 do 16:00

 

Wywóz eksponatów

Dzień pracy wystawy Godziny wywozu eksponatów
13 listopada 2020 r od 9:00 do 19:00

 

Podczas wystawy przywiezienie eksponatów jest zabronione! Przywiezienie eksponatów jest dozwolone tylko na dzień przed otwarciem wystawy!